Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Sayıştay Başkanlığı’nın 2022 yılı Kamu İdareleri Denetim Raporu’na göre Merkez Bankası’nda banka personellerinin mensup ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlık yardımı sağlanması için bir yıl süreli grup sağlık sigortası hizmeti satın alındığı tespit edildi.

TCMB bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) genel sağlık sigortası primi ödenmesine rağmen, TCMB personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (c) bendine göre dış kaynak temini yöntemiyle özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan 69 milyon 879 bin 990 TL tutarındaki sözleşme kapsamında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği görüldü.

KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE PERSONEL AİLELERİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI ÖDENMİŞ

Sayıştay raporda banka personellerinin ailelerinin sağlık giderlerinin ödenmesinin kanun hükümlerine aykırı olduğunu belirterek “Banka mensupları hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra ise hizmet akdi ile çalıştırılanlar (5510/4-a) ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere 01.10.2008 tarihinden itibaren, kamu personeli olarak istihdam edilenler (5510/4-c) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ise 15.01.2010 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla, TCMB bütçesinden sadece 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki sağlık giderlerinin karşılanması mümkün olup bunun dışındaki sağlık giderlerini personelin karşılaması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

YILLARDIR BANKA BÜTÇESİNDEN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak yapılan incelemelerde, personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (c) maddesine istinaden “Dış Kaynak Temini” istisnası kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımı ihalesi çerçevesinde Banka bütçesinden karşılandığı tespit edildi.

Söz konusu sigorta ödemelerinin, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında da yer aldığı ancak 2018 yılı içerisinde Banka tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (c) maddesine istinaden “istisna” kapsamında “Dış Kaynak Temini” ile Grup Sağlık Sigortası hizmeti satın alınarak geçmiş yıllardaki uygulamadan başka bir boyuta taşındığı belirlendi.

Sayıştay, raporda “Önceki yıllarda Banka personeli her türlü tedavi gider faturasını Bankaya getirmekte ve tutar Banka bütçesinden karşılanmakta iken Grup Sağlık Sigortası hizmet alımı ile Banka personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için özel sigorta şirketine Banka bütçesinden sağlık primleri ödenmektedir. Söz konusu uygulamada; personel veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler herhangi bir tedavi görmese dahi sağlık primleri Banka tarafından bütçeden ödenmektedir. 2022 yılında da TCMB bütçesinden sağlık pirimi ödemesi SGK’ya yatırıldığından aynı uygulamanın devam ettiği görülmüştür.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir