Yatılı öğrenciler için 2024 pansiyon ücretleri

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yatılı öğrenciler için pansiyon ücretleri belirlendi. Gelecek yıl paralı yatılı okuyacak öğrencilerin ödemesi gereken tutarlar bu yıla göre yüzde 142 daha fazla olacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için pansiyon ücretleri; ilkokul, ortaokul ve liselerde 11 bin 500 lira, özel eğitim okullarında 15 bin 500 lira, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 12 bin 900 lira olarak tespit edilmişti. Pansiyon için 3 ayda 1 ödenen taksit tutarı ise 2 bin 875 liraydı. Güncel rakamlarla bu taksit tutarı 6 bin 975 liraya çıkarıldı.

KİMLER PARASIZ YATILI OKUYABİLİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler, burs ya da parasız yatılılık seçeneklerinden birini tercih ederek okul pansiyonlarında ücretsiz kalabiliyor. İlgili kanun maddesi gereği bir öğrenci, aynı anda hem burslu hem de parasız yatılı olamıyor. Parasız yatılılığı tercih ederse bursluluktan vaz geçmek durumunda kalıyor.

Parasız yatılılık imkânı ayrıca başvurmaları halinde maddi durumu yetersiz olan öğrencilere de tanınıyor. Yönetmeliğe göre bağlı bulunduğu okula başvurmak isteyenlerin, gerekli diğer evraklarla birlikte ‘Aile Maddi Durumunu Gösteren Beyanname’yi de okul yetkililerine sunması gerekiyor. Evrakları incelemek üzere kurulan komisyon öğrencinin başvurusunu değerlendirip karara varıyor.
Yönetmeliğe göre öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebiliyor. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça düzenlenen sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşiyor. Ancak sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığın bulunması, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuran öğrencilerin geçişlerinde sınav şartı aranmıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir